Co nás zajímá z Výkonného výboru pro reformu/6.2.2018

29. ledna se opět sešel v rámci projektu Deinstitucionalizace Výkonný výbor a opět bylo co prodiskutovat. Za nejdůležitější považuji následující body, které byly diskutovány:

Způsob zapojování lidí s duševním onemocněním do reformy psychiatrické péče. VV vnímá tuto otázku jako zásadní. Je potřeba, aby lidé s duševním onemocněním byli aktivní a byli vztaženi do reformy na všech úrovních rozhodování. V rámci diskuze na toto téma jsem odmítla koncept vytvoření „reprezentativního uživatele“, který byl vytvořen na Ministerstvu zdravotnictví a byl prosazován jako správná forma výběru těchto „reprezentativních uživatelů“. Zapojování musí probíhat zdola, je důležité motivovat uživatele psychiatrické péče v regionech a podporovat spolupráci těchto lidí s krajskými úřady. Uživatelské hnutí, které by takto mělo vzniknout, je schopné úspěšně prosazovat nápady a řešení uživatelů v rámci reformy. V otázce kompetencí Pacientské rady, bylo výkonným výborem rozhodnuto, že tato rada bude mít pouze koordinační funkci, nikolivěk funkci řídící. Na Výkonném výboru tak vznikl úkol vypracovat model zapojování uživatelů do reformy, za který jsem spolu s MUDr. Pfeifferem zodpovědná.
Zapojování rodičů a příbuzných lidí s duševním onemocněním do reformy je také Výkonným výborem vítáno. Dříve fungující pracovní skupiny již nebudou, nicméně je potřeba, aby lidé byli stále aktivní. V nejbližší budoucnosti se rozhodne, jaká bude forma zapojování aktivních lidí do reformy.

Připravuje se nový projekt, jehož smyslem bude vzdělávání mladých lékařů a sester. Projekt bude financován z peněz, které se nevyčerpaly v rámci jiných projektů. Věcně bude koncipován tak, aby díky vzdělávání zlepšilo komunikační dovednosti a kompetenci mladých lékařů a sester v jednání s lidmi s duševním onemocněním.
Byla vedena poměrně dlouhá diskuze na téma, jak zajistit dostatečný počet profesionálů (hlavně psychiatrických sester), tak aby vznikající Centra duševního zdraví (CDZ) poskytovala kvalitní péči. Dle zástupce VZP lze toto zaručit výhradně snižováním počtu lůžek následné péče v Psychiatrických lůžkových zařízeních a přechodem uvolněného personálu do CDZ. Ke snižování počtu lůžek následné péče je dle VZP potřeba přistoupit v krátké době od začátku fungování CDZ. VZP disponuje matematickým modelem celého procesu a tento představí na dalším Výkonném výboru. Na nutnost snižování počtu lůžek následné péče upozorňoval i zástupce Ministerstva financí. Mezi členy Výkonného výboru je shoda v tom, že je nutná redukce těchto lůžek, rozdíly jsou pouze v názorech na rychlost tohoto procesu.

V současnosti se chýlí k závěru tvorba metodiky Center duševního zdraví. Je nutné vypořádat připomínky VZP. Po té projde metodika vnitřním připomínkovým řízením na MZ a nakonec bude konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Share This