O DIALOGOSu

 

Příběh DIALOGOSU

Jak se to vlastně všechno seběhlo? Na podzim roku 2016 se rozhodla Dana s Markétou, že uskuteční svůj plán, který již delší dobu nosily v hlavě. Tímto plánem bylo založit spolek, který by pomáhal lidem se zkušeností s duševním onemocněním se zapojit zpět, co nejkvalitněji, do běžného života.

Na podzim roku 2016 se pak v Klecanech sešla ustavující schůze spolku DIALOGOS. Počtem účastníků ustavující schůze překonala očekávání. Vše potřebné bylo domluveno a nic nebránilo vzniku spolku. Spolek byl zapsán do rejstříku v lednu roku 2017.

Od této doby se snažíme aktivně zapojovat do dění v reformě i na jiných místech a platformách.

Co se nám povedlo? Povedlo se nám například uspořádat dvě pacientské konference, kde vystupovali téměř výhradně lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Stali jsme se členy uskupení typu Platforma pro transformaci péče o duševní zrdraví, naši členové se stali uživatelskými zástupci ve výkonném výboru reformy, odborné radě reformy i v rámci krajského zastoupení v rámci projektu Deinstitucionalizace.

Realizujeme setkávání v krajích a snažíme se motivovat lidi se zkušeností k zapojení se do probíhajících změn v oblasti psychiatrie, aby se tyto změny neděly bez nás.

Vzhledem k tomu, že tuto činnost děláme navíc, mimo svá zaměstnání, je to někdy poměrně náročné a vyčerpávající. Ale věříme naší věci, chceme a musíme vydržet, protože to co děláme nám dává smysl.

Pokud by to dávalo smysl i Vám, rádi Vás mezi námi uvítáme.

Kdo jsme

Spolek DIALOGOS je společenství lidí s osobní zkušeností s duševním onemocněním. Spolek vznikl s cílem pravidelných setkávání lidí, kteří cítí potřebu a chtějí změnit situaci svou, ale i celkovou situaci ve společnosti. Chceme diskutovat problémy, které nám duševní onemocnění přineslo a přináší. Diskutujeme však v nemalé míře i nad tématy, která nás zajímají a nad možnostmi ovlivnit dění na poli duševního zdraví.

Přejeme si, aby náš názor byl slyšet a aby pozitivně ovlivnil naše postavení ve společnosti. Je čas se dění aktivně účastnit.

Co je naším cílem

Hlavním cílem veškeré naší činnosti je zvýšit míru začleňování (integrace) lidí s duševním onemocněním do společnosti. Přejeme si být více zapojeni do rozhodování o nám poskytované péči. Jednou z hlavních podmínek začlenění je možnost získat důstojné zaměstnání na volném trhu práce a díky němu financovat samostatné bydlení a jiné aktivity. Tím se zvýší i naše nezávislost a ušetříme prostředky státu za léčbu a sociální náklady. Chceme se postavit za všechny lidi se zkušeností, kteří se sebou chtějí pracovat a udělat třeba jen malý pokrok směrem k úzdravě.

Co pro to děláme

Chceme být aktivní součástí Reformy psychiatrie. Stojíme si za tím, že Reforma je realizována hlavně pro budoucí klienty psychiatrie a ti by měli dostat kvalitní služby zaměřené hlavně k úzdravě. Přejeme si důstojné podmínky pro léčbu. Celá společnost by pak měla být edukována v tom směru, že duševní onemocnění není tabu a je třeba opustit uvažování ve formě zažitých předsudků. Aby nezůstalo pouze u slov, aktivně se zapojujeme do dění. Máme zástupce v Odborné radě pro implementaci reformy psychiatrické péče, v Platformě pro transformaci a v dalších uskupeních.

Přihlašte se k odběru novinek z Reformy a našeho spolku

Chcete být pravidelně informováni o dění v Reformě psychiatrické péče a dění v našem spolku? Přihlašte se k odběru našeho občasníku,

Adresa

Topolová 748

25067 Klecany

Zavolejte nám

(+420) 733 511 257

(+420) 724 148 328

(+420) 724 041 772

Napište nám

info@dialogos.cz
vybor@dialogos.cz

Share This