Naše cíle

 

Dodržování lidských práv
Dodržování lidských práv

Dodržování lidských práv, ve zdravotních a sociálních zařízeních, ale nejen tam, patří mezi naše stěžejní cíle. Připravujeme systém stížnostního mechanismu, který bude pro všechny dostupný, přehledný a zajistí jednoduchou možnost hájit svá práva. Zároveň bychom rádi diskutovali například nad možností „pacientských“ ombudsmanů v psychiatrických nemocnicích.

Účast na jednáních
Účast na jednáních

Účast lidí se zkušeností s duševním onemocněním na jednáních, která se týkají tvorby politik, nastavení systému služeb je naprosto nezbytné. Budeme hájit praxi, kdy bude jednáno o nás s námi. Respektive hájíme i právo nastupujících generací na kvalitnější a plnohodnotnější život s duševním onemocněním.

Snižování stigmatu

Snižování stigmatu

V rámci naší činnosti se dlouhodobě zaměřujeme na destigmatizaci (boření mýtů a apředsudků). Aktivně se účastníme destigmatizačních aktivit v ČR. Děje se tak například formou besed, konferencí, účastí na vzdělávacích akcích a jejich pořádáním.

 

Kvalta a dostupnost péče

Kvalita a dostupnost péče

Dalším velmi důležitým cílem naší činnosti je podporovat změny, které lidem se zkušeností s duševním onemocněním přinesou kvalitní a dostupné služby. To jak místně, tak časově. Zároveň prosazujeme možnost hodnocení služeb přímo jejich uživateli, což nám zatím velmi chybí.

 

Dostupné bydlení

Dostupné bydlení

Bydlení je základním pilířem zotavení a zplnomocnění lidí s duševním onemocnění. Samostatné a důstojné bydlení patří mezi základní lidská práva. Jak vidíme v realitě, dostupnost bydlení, podporovaného či sociálního bydlení je velmi špatná. Pojďme společně toto téma řešit.

 

Zplnomocnění

Zplnomocnění

K životu každého z nás neodmyslytelně patří právo a možnost rozhodovat o svém životě. Bohužel, ve spojitosti s duševním onemocněním mnohdy dochází k tomu, že člověk je ochraňován svým okolím a systémem až do té míry, že postupně ztrácí určité kompetence a schopnosti. Zasazujeme se za maximální možné zplnomocňování lidí s duševním onemocněním. Ani zdravý člověk se nevyhne chybám a naše chyby nás mnohdy nejvíce učí.

 

Možnost svobodné volby

Možnost svobodné volby

Společně s dodržováním lidských práv tuto oblast vnímáme jako klíčovou. Mít možnost svobodně o sobě rozhodovat o svém životě je velmi důležité. Rozhodování například o využití služeb , o typu a místu bydlení, o tom, co si dám k snídani, ale i dalších aspektů života.

 

Expertní role

Expertní role

Člověk se zkušeností s duševním onemocněním je sám expertem, minimálně na svoje onemocnění. Jeho role v procesu léčby a zotavení proto nesmí být opomíjena. Chceme proto posílit ro lidí se zkušenost s duševním onemocněním při jednáních, při návštěvách lékaře i dalších služeb.

 

Pomožte nám plnit naše cíle a vize

vaše příspěvky použijeme na zkvalitňování péče o lidi s duševním onemocněním

200 Kč

500 Kč

1000 Kč

5000 Kč

jiné

Každého špatně prožitého dne je škoda. Žijme tak, jako by byl každý den poslední a užívejme si každého okamžiku.

Neznámý autor

Napište nám

4 + 14 =