Z výkonného výboru 14. 5. 2018

Informace z Výkonného výboru (14.5.2018)   Schválení první etapy projektu Nové služby. Tento projekt je zaměřen na testování nových služeb v rámci reformy psychiatrické péče. Jedná se o následující služby: Pedopsychiatrické služby – služby pro děti a mladistvé...

Z výkonného výboru 28. 5. 2018

Informace z Výkonného výboru (28.5.2018)  Informace o dění v projektech Reformy psychiatrické péče: Projekty Národního ústavu duševního zdraví: Destigmatizace, MERRPS (Metodika pro evidenci respektující rozvoje psychiatrických služeb, Včasná detekce a včasná...

Článek z Hospodářských novin (18.4.2018)

Dobrý den, chtěl bych tímto poděkovat panu Malému za jeho článek v Hospodářských novinách. ZR   Psychická onemocnění jsou taková “zvláštní” – člověk u toho nekrvácí, nezmodrá, netrčí mu odnikud kost, nezvrací, na operaci do špitálu nejde. Navíc...

Z Výkonného výboru

Co nás zajímá z Výkonného výboru pro reformu/6.2.2018 29. ledna se opět sešel v rámci projektu Deinstitucionalizace Výkonný výbor a opět bylo co prodiskutovat. Za nejdůležitější považuji následující body, které byly diskutovány: Způsob zapojování lidí s duševním...