Cíle a aktivity

Úvod Cíle a aktivity

Reforma péče o duševní zdraví

  • účast členů spolku v pracovních skupinách na dotčených úřadech – ministerstva, krajské úřady, místní úřady

  • jednání s jinými organizacemi, které působí v oblasti duševního zdraví

  • připomínkování zákonů a materiálů týkajících se reformy péče o duševní zdraví

  • vše z pohledu destigmatizace, filozofie zotavení a začleňování lidí s duševním onemocněním zpět do společnosti


Destigmatizace

Destigmatizaci považujeme za klíčovou otázku v procesu reformy péče o duševní zdraví.Filozofie zotavení


Cesta zotavení představuje životní cestu, po které putujeme celý život. Jejím smyslem je rozvoj každého z nás. Nikdo z lidí s duševním onemocněním nechce ustrnout v nemoci nebo v období těsně po atace duševního onemocnění. Každý z nás si přeje zotavení.Začleňování do společnosti


Každý člověk s duševním onemocněním touží po návratu zpět do většinové společnosti. Nechceme celý náš produktivní život pracovat v chráněných dílnách. Chceme se vracet do původního zaměstnání, ke studiu nebo chceme mít možnost uplatnění na volném trhu práce bez obav z toho, že se budoucí zaměstnavatel dozví o naší nemoci. Důstojné zaměstnání musí být také důstojně finančně ohodnoceno a umožnit nám samostatné bydlení a další aktivity v našem životě.Svépomocná skupina


Stává se často, že lidé po diagnóze duševního onemocnění trpí jevem zvaným sebe-stigmatizace. Tento jev, který se projevuje nízkým sebevědomím, pocity, že jste bezcenní, nedůvěrou ve svoje schopnosti, věčnými pochybami o sobě samém, nám brání v zotavení. I když je sebe-stigmatizace jevem velice nepříjemným, jsme přesvědčeni, že je možné ho porazit. K tomu slouží svépomocná skupina, na jejíž půdě můžeme bez ostychu mluvit o svých problémech spojených se sebe-stigmatizací. Sdílením zkušeností každého z nás si můžeme vzájemně pomoci překonat a začít žít plnohodnotný a smysluplný život. Porazit sebe-stigmatizaci znamená uvolnit prostor pro zotavení a žít život jako každý jiný.